Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Yên Bái: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 30/01/2019   04:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để đảm bảo số lượng TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 04 Quyết định phê duyệt 1.606 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết: 9.533/623.523 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 105 hồ sơ. Kết quả đã thực hiện giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 8.355 hồ sơ (đạt 99,7%). Tính đến ngày 14/12/2018 có 13.303 lượt đánh giá, trong đó 13.072/13.303 lượt đánh rất hài lòng (chiếm 98,26%); có 229/13.303 phiếu đánh giá hài lòng (chiếm 1,72%).

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Công ty VNPT Yên Bái triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo tình trạng, kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm đã tiếp nhận, trả kết quả qua đường Bưu chính 1.294 lượt; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại trên 8.000 cuộc gọi để giải đáp các nội dung liên quan đến TTHC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại việc sử dụng phần mềm cho các đơn vị đồng thời tiếp thu, hoàn thiện hệ thống phần mềm để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các đơn vị quản trị trang dichvucong.yenbai.gov.vn chỉnh sửa các tiện ích, các giao diện đảm bảo thuận tiện, dễ theo dõi, dễ sử dụng phục vụ cho việc tra cứu kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Thực hiện văn bản số 1798/UBND-XD ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thuê Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể tham gia tuyên truyền về cải cách TTHC; tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ổn định và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuẩn bị trụ sở làm việc và các điều kiện cần thiết để Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019.

Nguyễn Hiên

Theo: yenbai.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Bứt phá phát triển cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Chỉ trong một thời gian ngắn (7 năm từ năm 2011- 2018), Thái Nguyên từ vị trí thứ 57/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cả nước, năm 2018 đã vượt 50 bậc, đứng thứ 7. Đó là kết quả của những nỗ lực, bứt phá phát triển cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên: Nâng tầm cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Ngày15/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định 154 của UBND tỉnh đối với 22 sở, ban ngành. Các trang thiết bị, máy móc, nhân sự phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục tại Trung tâm đã sẵn sàng. 

Chìa khóa “mở cửa” cải cách hành chính tại TPHCM

Ngày đăng 14/02/2019
Năm 2019, TPHCM chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) làm đột phá, để tạo bước chuyển mới trong thủ tục hành chính khi giải quyết công việc cho người dân. Từ những công việc đơn giản như thái độ phục vụ người dân, cho đến áp dụng công nghệ trong thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ được áp dụng để đem lại hiệu quả công việc cao nhất.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở mức 4 trong năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch CNTT của TP. Hà Nội năm 2019. Kế hoạch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; hình thành một số thành phần của Thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của Thành phố.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).