Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Quảng Ninh: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã được tích cực đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, làm thước đo chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phát phiếu khảo sát sự hài lòng cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Quyết định 3180/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020”. Trong đó, nội dung khảo sát tập trung vào các yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Để người dân có thể đánh giá một cách khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ tại các trung tâm hành chính công cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các cách thức khảo sát, như: Phát phiếu khảo sát; qua hòm thư góp ý; đánh giá qua hệ thống mạng internet tại địa chỉ website dichvucong.quangninh.gov.vn… Tính riêng năm 2018, qua khảo sát ý kiến sự hài lòng của người dân, đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được 99,6% số phiếu đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh, phong cách phục vụ tốt, thủ tục hành chính nhanh gọn; đối với các địa phương, có 99,5% số phiếu đánh giá rất hài lòng và hài lòng.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai rộng rãi việc khảo sát các chỉ số: Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp, tổ chức nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và tạo thói quen phản hồi ý kiến, tham gia quá trình ra quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua kết quả đo lường các chỉ số, cơ quan hành chính nhà nước có thể đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có thể thấy, với những cách triển khai này, tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần quan trọng trong hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Anh Lê Văn Thành, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, cho biết: Tôi rất tán thành với việc cơ quan nhà nước khảo sát ý kiến đánh giá của công dân về thái độ, chất lượng phục vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đây, người dân thực sự được đóng góp những ý kiến khách quan nhất để đánh giá về chất lượng cung ứng, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, giúp cơ quan nhà nước nắm bắt, chấn chỉnh những hạn chế, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền...

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, với chủ đề này, việc đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thụ hưởng các dịch vụ công được xem là một trong mục tiêu quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tin tưởng rằng với cách triển khai đồng bộ, thiết thực trong việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh

Theo: baoquangninh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Bứt phá phát triển cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Chỉ trong một thời gian ngắn (7 năm từ năm 2011- 2018), Thái Nguyên từ vị trí thứ 57/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cả nước, năm 2018 đã vượt 50 bậc, đứng thứ 7. Đó là kết quả của những nỗ lực, bứt phá phát triển cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên: Nâng tầm cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Ngày15/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định 154 của UBND tỉnh đối với 22 sở, ban ngành. Các trang thiết bị, máy móc, nhân sự phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục tại Trung tâm đã sẵn sàng. 

Chìa khóa “mở cửa” cải cách hành chính tại TPHCM

Ngày đăng 14/02/2019
Năm 2019, TPHCM chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) làm đột phá, để tạo bước chuyển mới trong thủ tục hành chính khi giải quyết công việc cho người dân. Từ những công việc đơn giản như thái độ phục vụ người dân, cho đến áp dụng công nghệ trong thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ được áp dụng để đem lại hiệu quả công việc cao nhất.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở mức 4 trong năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch CNTT của TP. Hà Nội năm 2019. Kế hoạch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; hình thành một số thành phần của Thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của Thành phố.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).