Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Thời sự

Thủ tướng mong ‘tống cựu nghinh tân’, ‘quốc kế dân sinh kiến Thái Bình’

Sáng 14/2, tại Thái Bình, dự lễ khởi công dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và công bố quy hoạch, triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng đã chia sẻ khát vọng phát triển của Thái Bình qua 2 câu đối.

Cải cách hành chính

Thái Nguyên: Bứt phá phát triển cải cách hành chính

Chỉ trong một thời gian ngắn (7 năm từ năm 2011- 2018), Thái Nguyên từ vị trí thứ 57/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cả nước, năm 2018 đã vượt 50 bậc, đứng thứ 7. Đó là kết quả của những nỗ lực, bứt phá phát triển cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên.  

Nghiên cứu - Trao đổi

Nhận thức về tín ngưỡng và tôn giáo còn cần điều gì?

Nửa cuối thế kỷ XIX và trong suốt thế kỷ XX, lý thuyết nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng được đánh dấu bằng hai lối tiếp cận là: hiện tượng học tôn giáo và khoa học xã hội - triết học. Thế kỷ XXI được bắt đầu bằng những lối diễn giải mới, có sự kết hợp với khoa học tự nhiên (tiến hóa sinh học, tâm lý học nhận thức). Để có thể cắt nghĩa những biến chuyển hết sức phức tạp và mới mẻ của tôn giáo và tín ngưỡng trong “Thế kỷ của tâm linh này”, bài viết mong muốn thử đưa ra một cách lý giải về những biến đổi ấy của đời sống tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay và những hệ luận xã hội văn hóa của nó.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực tiễn

Trong quá trình cách mạng Việt Nam, từ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Thực hiện lời dạy của Người, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cực cho quá trình phát triển đất nước.

Nhìn ra thế giới

Nội dung chương trình bồi dưỡng công chức của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam(1)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các cơ quan quản lý, sử dụng CBCC cũng như các tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Thực tế cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, trong đó nội dung chương trình bồi dưỡng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Bài viết tổng hợp kinh nghiệm xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng công chức của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với việc xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng CBCC ở Việt Nam

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đông Hưng đưa hành, tỏi trở thành cây trồng chủ lực

Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm trên cơ sở khai thác các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, về thổ nhưỡng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xây dựng được những sản phẩm chủ lực trong đó nổi bật là mô hình trồng hành tỏi. Nhờ loại cây này mà nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo và có kinh tế ổn định, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương.

Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo

Quảng Bình: Tập trung triển khai đảm bảo mục tiêu của Đề án 500 tri thức trẻ

Để đảm bảo mục tiêu của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 500), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến các xã để các đối tượng trí thức trẻ biết mục tiêu, đối tượng, phạm vi thực hiện và các chính sách của Đề án; qua đó động viên tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, đồng thời quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở địa phương. Sau quá trình tuyển chọn trong tổng số 260 trí thức trẻ tham gia phỏng vấn, 15 trí thức trẻ đã chính thức trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại các xã thuộc 5 huyện của tỉnh.

Bạn đọc viết

Nghị quyết số 22 tạo sức bật mới ở cơ sở

Tròn hai nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khoá X) ngày 2/2/2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 22), với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ đã có chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang… Hiệu quả cho thấy Nghị quyết số 22 đã và đang đi vào cuộc sống, tạo chuyển động, sức bật mới ở cơ sở.

Thông tin kinh tế - xã hội

Ngôi Tự Cổ Phú Long

Là một di tích cổ trải qua hơn trăm năm vì vậy Phú Long Tự mặc nhiên là nơi tu đạo của rất nhiều phật tử thập phương. Đây là ngôi chùa làng Phú Nhuận do ông Lê Tự Tài cho dựng vào năm 1804. Chùa còn có tên là chùa ông Gia Chất, chùa bà Cả Tọa Đành. Chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Giới thiệu tạp chí mới

Đọc tạp chí giấy

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền

Video nổi bật